8.BG/BRG&MG 3-HACKEN-Schullauf

28.06.2013 / BG/BRG&MG Dreihackengasse
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M-15  403 Pichlbauer Florian  98  BG3  5m  00:03:52.59   
M-16+  533 Aktas Serhat  96  BG3  6p  00:03:54.13  00:00:01.54 
Lehrer  19000 Grießer Hermann  68  BG3  3Hackengasse  00:04:04.46  00:00:11.87 
M-16+  592 Murschetz Andreas  96  BG3  7m  00:04:14.84  00:00:22.25 
M-16+  609 Karácsonyi Gabriel  94  BG3  7mo  00:04:17.32  00:00:24.73 
Absolventen  651 Kleemair Lukas  93  BG3  BG 3Hackengasse  00:04:22.88  00:00:30.29 
M-16+  494 Kreuzer Maximilian  97  BG3  6m  00:04:25.45  00:00:32.86 
M-15  349 Krienzer Ramon  98  BG3  4m  00:04:25.53  00:00:32.94 
Lehrer  656 Rosenberger Christoph  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:04:34.55  00:00:41.96 
10  M-16+  634 Fuchs Florian  95  BG3  7p  00:04:38.89  00:00:46.30 
11  M-16+  591 Mitterer Leo  96  BG3  7m  00:04:41.15  00:00:48.56 
12  M-16+  489 Haditsch Max  97  BG3  6m  00:04:42.80  00:00:50.21 
13  M-16+  432 Plechinger Johannes  97  BG3  5mo  00:04:43.03  00:00:50.44 
14  W-16+  488 Eddaoudi Dina  96  BG3  6m  00:04:43.40  00:00:50.81 
15  M-14  250 Hörzer Valentin  99  BG3  3mb  00:04:43.72  00:00:51.13 
16  M-16+  462 Batljan Ivan  96  BG3  6k  00:04:44.88  00:00:52.29 
17  10  M-16+  434 Schinnerl Stefan  97  BG3  5mo  00:04:45.88  00:00:53.29 
18  Absolventen  663 Heschl Michael  93  BG3  9MO  00:04:47.40  00:00:54.81 
19  11  M-16+  454 Rauter Lugh  96  BG3  5p  00:04:48.70  00:00:56.11 
20  M-15  378 Sabitzer Florian  98  BG3  5k  00:04:49.69  00:00:57.10 
21  12  M-16+  395 Hiti Sebastian  97  BG3  5m  00:04:50.36  00:00:57.77 
22  M-14  303 Rezkallah Andreas  99  BG3  4b  00:04:51.13  00:00:58.54 
23  13  M-16+  632 Defregger Markus  94  BG3  7p  00:04:53.88  00:01:01.29 
24  14  M-16+  418 Golja Bernd  97  BG3  5mo  00:04:54.98  00:01:02.39 
25  15  M-16+  590 Miklin Lukas  96  BG3  7m  00:04:55.68  00:01:03.09 
26  M-15  431 Plank David  98  BG3  5mo  00:04:56.13  00:01:03.54 
27  16  M-16+  501 Rijksen Marc  97  BG3  6m  00:04:56.35  00:01:03.76 
28  M-14  275 Kabas Fabian  99  BG3  4a  00:04:56.75  00:01:04.16 
29  17  M-16+  529 Weiß Moritz  96  BG3  6mo  00:04:56.96  00:01:04.37 
30  M-14  197 Ademaj Herolind  99  BG3  3b  00:04:58.11  00:01:05.52 
31  M-14  85 Colic Stipo  99  BG3  2a  00:04:59.48  00:01:06.89 
32  M-14  179 Hujdur Emir  99  BG3  3a  00:04:59.50  00:01:06.91 
33  18  M-16+  579 Choi Chang-Jun  95  BG3  7m  00:04:59.71  00:01:07.12 
34  M-14  207 Maxhuni Ardian  99  BG3  3b  00:05:00.03  00:01:07.44 
35  19  M-16+  551 Awad Mario  96  BG3  7k  00:05:01.21  00:01:08.62 
36  W-16+  329 Papst Scarlett  97  BG3  4cm  00:05:03.50  00:01:10.91 
37  M-12  124 Perl Nicolas  1  BG3  2b  00:05:03.80  00:01:11.21 
38  M-12  96 Mutamba Yves  1  BG3  2a  00:05:04.14  00:01:11.55 
39  M-15  320 Klug Michael  98  BG3  4cm  00:05:05.05  00:01:12.46 
40  W-16+  578 Buchreiter Martina  95  BG3  7m  00:05:05.21  00:01:12.62 
41  M-14  327 Meisenberger Daniel  99  BG3  4cm  00:05:05.30  00:01:12.71 
42  20  M-16+  669 Lex Joshua  97  BG3  6k  00:05:05.40  00:01:12.81 
43  M-13  185 Mohamed Hade  0  BG3  3a  00:05:05.81  00:01:13.22 
44  W-12  34 Mohamed Mena  1  BG3  1b  00:05:06.15  00:01:13.56 
45  21  M-16+  633 Derschmidt Moritz  96  BG3  7p  00:05:11.67  00:01:19.08 
46  22  M-16+  641 Moor Wolfgang  94  BG3  7p  00:05:11.82  00:01:19.23 
47  W-11  55 Rumpf Lauryn  2  BG3  1cm  00:05:13.12  00:01:20.53 
48  M-14  251 Huber Nicolas  99  BG3  3mb  00:05:13.79  00:01:21.20 
49  23  M-16+  559 Grossmann Constantin  95  BG3  7k  00:05:16.38  00:01:23.79 
50  M-11  78 Silaghi Andrei-ion  2  BG3  1m  00:05:16.46  00:01:23.87 
51  M-13  12 Mohamed Ahmad  0  BG3  1a  00:05:19.05  00:01:26.46 
52  W-13  180 Keszleri Hannah  0  BG3  3a  00:05:19.68  00:01:27.09 
53  W-16+  507 Wimmer Maria  97  BG3  6m  00:05:20.10  00:01:27.51 
54  24  M-16+  443 Waltersdorfer Nikolaus  97  BG3  5mo  00:05:20.18  00:01:27.59 
55  W-13  190 Platzer Flora  0  BG3  3a  00:05:20.38  00:01:27.79 
56  M-12  33 Mizic Edin  1  BG3  1b  00:05:22.53  00:01:29.94 
57  W-13  224 Gnigler Magdalena  0  BG3  3ma  00:05:23.25  00:01:30.66 
58  25  M-16+  493 Koppensteiner Julian  96  BG3  6m  00:05:24.03  00:01:31.44 
59  Lehrer  658 Wedrac Agnes  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:05:24.42  00:01:31.83 
60  M-13  154 Hiti Benno  0  BG3  2mb  00:05:24.65  00:01:32.06 
61  W-16+  584 Heinrich Stephanie  96  BG3  7m  00:05:25.10  00:01:32.51 
62  M-13  254 Koschuta Paul  0  BG3  3mb  00:05:25.61  00:01:33.02 
63  26  M-16+  487 Calovi Stefano  97  BG3  6m  00:05:25.97  00:01:33.38 
64  10  M-14  192 Tawadrous Mario  99  BG3  3a  00:05:26.70  00:01:34.11 
65  W-16+  568 Lang Lisa  96  BG3  7k  00:05:27.05  00:01:34.46 
66  W-13  113 Dulabic Nicol  0  BG3  2b  00:05:28.92  00:01:36.33 
67  11  M-14  352 Rausch Jakob  99  BG3  4m  00:05:28.97  00:01:36.38 
68  W-13  249 Haditsch Paula  0  BG3  3mb  00:05:30.07  00:01:37.48 
69  M-13  177 Elkormany Amanallah  0  BG3  3a  00:05:31.88  00:01:39.29 
70  W-15  213 Rumpler Denise  98  BG3  3b  00:05:32.01  00:01:39.42 
70  W-12  164 Seidel Anna  1  BG3  2mb  00:05:32.01  00:01:39.42 
72  W-12  90 Johan Joane  1  BG3  2a  00:05:32.27  00:01:39.68 
73  W-12  169 Zabini Lena  1  BG3  2mb  00:05:32.69  00:01:40.10 
74  W-14  261 Rush Miriam  99  BG3  3mb  00:05:32.75  00:01:40.16 
75  W-14  236 Lazarevski Laura  99  BG3  3ma  00:05:35.24  00:01:42.65 
76  M-12  53 Riegler Florian  1  BG3  1cm  00:05:35.34  00:01:42.75 
77  W-13  98 Onasuyi Osabuohien Abiemwense  0  BG3  2a  00:05:35.39  00:01:42.80 
78  W-13  227 Heinrich Lina  0  BG3  3ma  00:05:35.67  00:01:43.08 
79  M-12  88 Grgic Rafael  1  BG3  2a  00:05:36.81  00:01:44.22 
80  M-15  368 Gendy Kirolos  98  BG3  5k  00:05:37.84  00:01:45.25 
81  W-16+  503 Suschnigg Anna  97  BG3  6m  00:05:38.07  00:01:45.48 
82  W-16+  424 Kindlein Maia  97  BG3  5mo  00:05:38.16  00:01:45.57 
83  M-15  282 Millischitz Michael  98  BG3  4a  00:05:38.24  00:01:45.65 
84  W-12  71 Küng Lena  1  BG3  1m  00:05:39.08  00:01:46.49 
85  M-12  123 Music Aldin  1  BG3  2b  00:05:39.32  00:01:46.73 
86  27  M-16+  470 Kheir Andrew  97  BG3  6k  00:05:39.85  00:01:47.26 
87  M-11  77 Salloker Sebastian  2  BG3  1m  00:05:40.17  00:01:47.58 
88  W-16+  521 Rainwald Karin  96  BG3  6mo  00:05:40.44  00:01:47.85 
89  M-12  112 Dinc Tamer  1  BG3  2b  00:05:40.57  00:01:47.98 
90  Lehrer  660 Eisenberger Sylwia  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:05:40.89  00:01:48.30 
91  M-12  84 Batljan Stefan  1  BG3  2a  00:05:41.09  00:01:48.50 
92  W-12  14 Nagl Rebekka  1  BG3  1a  00:05:41.52  00:01:48.93 
93  M-11  51 Novak Timon  2  BG3  1cm  00:05:41.66  00:01:49.07 
94  M-11  58 Waidacher Rene  2  BG3  1cm  00:05:42.06  00:01:49.47 
95  28  M-16+  492 Kailer Dennis  96  BG3  6m  00:05:42.20  00:01:49.61 
96  W-12  46 Habit Jana  1  BG3  1cm  00:05:44.75  00:01:52.16 
97  M-13  253 Kober Alexander  0  BG3  3mb  00:05:45.70  00:01:53.11 
98  10  W-16+  495 Meyer Marina  96  BG3  6m  00:05:45.88  00:01:53.29 
99  M-11  74 Rath Xaver  2  BG3  1m  00:05:46.13  00:01:53.54 
100  W-13  265 Winter Anna  0  BG3  3mb  00:05:46.51  00:01:53.92 
101  W-15  397 Kleemair Johanna  98  BG3  5m  00:05:47.71  00:01:55.12 
102  11  W-16+  394 Herler Yvonne  97  BG3  5m  00:05:47.92  00:01:55.33 
103  W-13  188 Pantic Teodora  0  BG3  3a  00:05:48.00  00:01:55.41 
104  29  M-16+  667 Reinbrecht Pierre  97  BG3  6p  00:05:48.70  00:01:56.11 
105  10  W-13  144 Nigitz Nicol  0  BG3  2ma  00:05:50.14  00:01:57.55 
106  11  W-13  140 Huber Alina  0  BG3  2ma  00:05:50.53  00:01:57.94 
107  12  W-13  203 Hölbling Felicia  0  BG3  3b  00:05:51.10  00:01:58.51 
108  W-14  347 Heil Caterina  99  BG3  4m  00:05:51.23  00:01:58.64 
109  Absolventen  648 Krieger Albin  93  BG3  BG 3Hackengasse  00:05:51.28  00:01:58.69 
110  13  W-13  145 Reinstrom Lena  0  BG3  2ma  00:05:51.45  00:01:58.86 
111  W-12  126 Sabic Ines  1  BG3  2b  00:05:51.60  00:01:59.01 
112  14  W-13  209 Micail Anna  0  BG3  3b  00:05:51.68  00:01:59.09 
113  15  W-13  168 Weiß Flora  0  BG3  2mb  00:05:51.89  00:01:59.30 
114  16  W-13  208 Metzler Lisa  0  BG3  3b  00:05:52.29  00:01:59.70 
115  W-12  142 Moretti Laura  1  BG3  2ma  00:05:52.85  00:02:00.26 
116  W-15  396 Kiszter Alena  98  BG3  5m  00:05:52.88  00:02:00.29 
117  Lehrer  649 Eisenberger Sylwia  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:05:53.99  00:02:01.40 
118  10  W-12  65 Fournier Sophie  1  BG3  1m  00:05:54.83  00:02:02.24 
119  12  M-14  232 Kindlein Eric  99  BG3  3ma  00:05:55.05  00:02:02.46 
120  30  M-16+  445 Wohofsky Tobias  97  BG3  5mo  00:05:55.10  00:02:02.51 
121  M-15  311 Tomac Timotei  98  BG3  4b  00:05:55.32  00:02:02.73 
122  17  W-13  107 Horvath Anna  0  BG3  2a  00:05:55.37  00:02:02.78 
123  M-12  9 Medschidow Schamsuddin  1  BG3  1a  00:05:55.51  00:02:02.92 
124  M-11  6 Ismail Abdullah  2  BG3  1a  00:05:56.73  00:02:04.14 
125  31  M-16+  459 El Moazen Amro  96  BG3  5p  00:05:57.22  00:02:04.63 
126  13  M-14  296 Kroisleitner Christoph  99  BG3  4b  00:05:57.35  00:02:04.76 
127  11  W-12  43 Furtlehner Amelie  1  BG3  1cm  00:05:57.77  00:02:05.18 
128  32  M-16+  448 Cevizci Melih  97  BG3  5p  00:05:57.99  00:02:05.40 
129  33  M-16+  456 Shahin Mohammed  97  BG3  5p  00:05:58.22  00:02:05.63 
130  M-11  18 Sadiku Fatjon  2  BG3  1a  00:05:58.23  00:02:05.64 
131  M-15  365 Delic Senad  98  BG3  5k  00:05:58.46  00:02:05.87 
132  W-14  297 Mayer Victoria  99  BG3  4b  00:05:59.28  00:02:06.69 
133  10  M-15  326 Martinovic David  98  BG3  4cm  00:05:59.53  00:02:06.94 
134  34  M-16+  421 Huang Yi-Hsiang  96  BG3  5mo  00:05:59.59  00:02:07.00 
135  W-15  384 Wretschitsch Eva  98  BG3  5k  00:05:59.94  00:02:07.35 
136  35  M-16+  428 Maier Paul  97  BG3  5mo  00:06:00.04  00:02:07.45 
137  W-11  42 Fasching Annika  2  BG3  1cm  00:06:01.05  00:02:08.46 
138  11  M-15  321 Komar Sebastian  98  BG3  4cm  00:06:01.39  00:02:08.80 
139  Lehrer  662 Geymayer Andrea  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:06:02.14  00:02:09.55 
140  W-11  57 Vallant Clarissa  2  BG3  1cm  00:06:02.21  00:02:09.62 
141  12  W-16+  668 Hozein Remon  97  BG3  6k  00:06:02.32  00:02:09.73 
142  Lehrer  661 Harbich Martin  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:06:02.87  00:02:10.28 
143  W-14  351 Lang Katharina  99  BG3  4m  00:06:03.16  00:02:10.57 
144  W-15  460 Ibrahimi Blerta  98  BG3  5p  00:06:05.20  00:02:12.61 
145  W-15  415 Deutschmann Hanna  98  BG3  5mo  00:06:05.45  00:02:12.86 
146  M-11  165 Sommitsch Matthias  2  BG3  2mb  00:06:05.92  00:02:13.33 
147  M-13  212 Potokovic Aden  0  BG3  3b  00:06:06.60  00:02:14.01 
148  12  W-12  67 Haditsch Heidemarie  1  BG3  1m  00:06:06.94  00:02:14.35 
149  13  W-16+  442 Tscheppe Marlene  97  BG3  5mo  00:06:07.30  00:02:14.71 
150  14  M-14  201 Hadzisalihovic Amar  99  BG3  3b  00:06:07.96  00:02:15.37 
151  18  W-13  243 Zuhric Erna  0  BG3  3ma  00:06:07.99  00:02:15.40 
152  13  W-12  82 Bagaric Iva  1  BG3  2a  00:06:08.01  00:02:15.42 
153  W-15  373 Matzer Lisa  98  BG3  5k  00:06:09.56  00:02:16.97 
154  W-14  348 Hofer Lena  99  BG3  4m  00:06:09.78  00:02:17.19 
155  14  W-16+  291 Elkadaoui Yasmin  97  BG3  4b  00:06:10.41  00:02:17.82 
156  M-11  21 Batljan Robert  2  BG3  1b  00:06:10.45  00:02:17.86 
157  15  W-16+  382 Stichaller Birgit  97  BG3  5k  00:06:10.51  00:02:17.92 
158  W-14  298 Millonig Nina  99  BG3  4b  00:06:11.50  00:02:18.91 
159  14  W-12  104 Stipic Antea  1  BG3  2a  00:06:11.65  00:02:19.06 
160  19  W-13  62 Barnard Isabel  0  BG3  1m  00:06:12.07  00:02:19.48 
161  10  M-11  26 Feka Eron  2  BG3  1b  00:06:12.37  00:02:19.78 
162  M-13  119 Kraljevic Benito  0  BG3  2b  00:06:12.44  00:02:19.85 
163  W-14  214 Sammuel Geneina  99  BG3  3b  00:06:12.95  00:02:20.36 
164  16  W-16+  485 Al-Yazdi Lena  96  BG3  6m  00:06:13.17  00:02:20.58 
164  15  W-12  129 Ülker Esra  1  BG3  2b  00:06:13.17  00:02:20.58 
166  16  W-12  100 Rozic Melanie  1  BG3  2a  00:06:13.42  00:02:20.83 
167  20  W-13  125 Rizvic Lejla  0  BG3  2b  00:06:14.55  00:02:21.96 
168  W-11  48 Knudson Maya-Rose  2  BG3  1cm  00:06:14.89  00:02:22.30 
169  15  M-14  301 Postl Valentin  99  BG3  4b  00:06:15.04  00:02:22.45 
170  17  W-16+  576 Waldecker Sara  96  BG3  7k  00:06:15.66  00:02:23.07 
171  21  W-13  229 Illenberger Doris  0  BG3  3ma  00:06:15.77  00:02:23.18 
172  18  W-16+  572 Prader Julia  95  BG3  7k  00:06:16.27  00:02:23.68 
173  W-11  56 Seebacher Carina  2  BG3  1cm  00:06:16.47  00:02:23.88 
174  36  M-16+  393 Fröschl Michael  97  BG3  5m  00:06:16.76  00:02:24.17 
175  M-13  101 Schwaberger Pascal  0  BG3  2a  00:06:16.79  00:02:24.20 
176  17  W-12  138 Herzog Sabrina  1  BG3  2ma  00:06:16.98  00:02:24.39 
177  19  W-16+  552 Bacher Christina  95  BG3  7k  00:06:17.01  00:02:24.42 
178  20  W-16+  665 Gasper Margarita  97  BG3  7k  00:06:17.29  00:02:24.70 
179  11  M-11  25 Farag Hazem  2  BG3  1b  00:06:17.59  00:02:25.00 
180  22  W-13  127 Samwail Olivia  0  BG3  2b  00:06:17.93  00:02:25.34 
181  12  M-11  61 Battisti Nicolas  2  BG3  1cm  00:06:18.20  00:02:25.61 
182  W-11  44 Gogg Anna-Maria  2  BG3  1cm  00:06:18.85  00:02:26.26 
183  16  M-14  257 Moretti Fabio  99  BG3  3mb  00:06:19.39  00:02:26.80 
184  18  W-12  108 Bajric Nejra  1  BG3  2b  00:06:19.97  00:02:27.38 
185  21  W-16+  491 Hirzberger Astrid  97  BG3  6m  00:06:20.34  00:02:27.75 
186  22  W-16+  556 Erhardt Melissa  96  BG3  7k  00:06:20.42  00:02:27.83 
187  19  W-12  139 Himler Sophie  1  BG3  2ma  00:06:20.51  00:02:27.92 
188  13  M-11  64 Deimel Moritz  2  BG3  1m  00:06:21.05  00:02:28.46 
189  23  W-13  149 Wippel Emilie  0  BG3  2ma  00:06:21.45  00:02:28.86 
190  23  W-16+  571 Plank Lisa  96  BG3  7k  00:06:21.81  00:02:29.22 
191  24  W-13  89 Jobst Melanie  0  BG3  2a  00:06:21.82  00:02:29.23 
192  10  M-12  134 Blagojevic Dario  1  BG3  2b  00:06:21.88  00:02:29.29 
193  24  W-16+  567 Kroath Juliana  96  BG3  7k  00:06:23.44  00:02:30.85 
194  25  W-13  255 Kunzfeld Lea  0  BG3  3mb  00:06:23.47  00:02:30.88 
195  25  W-16+  557 Feyrer Franziska  96  BG3  7k  00:06:23.58  00:02:30.99 
196  20  W-12  146 Reisl Elisa  1  BG3  2ma  00:06:23.87  00:02:31.28 
197  21  W-12  148 Uhl Katharina  1  BG3  2ma  00:06:23.91  00:02:31.32 
198  26  W-13  223 Glavas Klara  0  BG3  3ma  00:06:24.08  00:02:31.49 
199  22  W-12  159 Lex Jael  1  BG3  2mb  00:06:25.11  00:02:32.52 
200  11  M-12  66 Götz Emil  1  BG3  1m  00:06:25.17  00:02:32.58 
201  12  M-12  70 Hu Michael  1  BG3  1m  00:06:25.94  00:02:33.35 
202  Lehrer  652 Harbich Martin  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:06:25.98  00:02:33.39 
203  10  M-13  230 Joseph Elias  0  BG3  3ma  00:06:26.01  00:02:33.42 
204  W-14  86 Dulaj Kosovare  99  BG3  2a  00:06:26.36  00:02:33.77 
205  W-11  60 Manukjan Silvie  2  BG3  1cm  00:06:26.40  00:02:33.81 
206  11  M-13  211 Nass Kilian  0  BG3  3b  00:06:26.49  00:02:33.90 
207  Lehrer  654 Geymayer Andrea  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:06:26.91  00:02:34.32 
208  23  W-12  153 Gashi Bahrije  1  BG3  2mb  00:06:27.95  00:02:35.36 
209  24  W-12  152 Chen Aoting  1  BG3  2mb  00:06:29.64  00:02:37.05 
210  W-15  362 Zhou Ying  98  BG3  4m  00:06:29.97  00:02:37.38 
211  27  W-13  246 Fürntratt Birgit  0  BG3  3mb  00:06:30.76  00:02:38.17 
212  25  W-12  111 Cosic Amina  1  BG3  2b  00:06:30.87  00:02:38.28 
213  26  W-16+  472 Leitgeb Lisa  97  BG3  6k  00:06:31.00  00:02:38.41 
214  27  W-16+  407 Schwab Nina  97  BG3  5m  00:06:31.21  00:02:38.62 
215  26  W-12  118 Kleinhappel Lisa  1  BG3  2b  00:06:31.23  00:02:38.64 
216  28  W-13  220 Bartel Hanna  0  BG3  3ma  00:06:31.46  00:02:38.87 
217  29  W-13  122 Mughal Sabrina  0  BG3  2b  00:06:32.13  00:02:39.54 
218  W-15  452 Pfandner Viola  98  BG3  5p  00:06:32.22  00:02:39.63 
219  10  W-14  173 Dervisevic Sara  99  BG3  3a  00:06:32.95  00:02:40.36 
220  13  M-12  162 Rausch Alexander  1  BG3  2mb  00:06:33.34  00:02:40.75 
221  17  M-14  299 Morgan Martin  99  BG3  4b  00:06:33.83  00:02:41.24 
222  10  W-15  278 Kosumova Limda  98  BG3  4a  00:06:34.22  00:02:41.63 
223  30  W-13  135 Bressan Lorena  0  BG3  2ma  00:06:34.26  00:02:41.67 
224  31  W-13  202 Hegab Tasnim  0  BG3  3b  00:06:34.77  00:02:42.18 
225  11  W-15  339 Bacher Lisa  98  BG3  4m  00:06:35.27  00:02:42.68 
226  12  W-15  387 Berghofer Hannah  98  BG3  5m  00:06:35.30  00:02:42.71 
227  28  W-16+  379 Sammuel Maria  97  BG3  5k  00:06:36.14  00:02:43.55 
228  W-11  79 Wippel Lydia  2  BG3  1m  00:06:36.49  00:02:43.90 
229  32  W-13  189 Pfandner Jolanda  0  BG3  3a  00:06:36.88  00:02:44.29 
230  33  W-13  171 Almbauer Lara  0  BG3  3a  00:06:37.03  00:02:44.44 
231  37  M-16+  546 Schneiderbeck Martin  97  BG3  6p  00:06:37.78  00:02:45.19 
231  12  M-13  239 Prechtl Georg  0  BG3  3ma  00:06:37.78  00:02:45.19 
233  11  W-14  322 Kornhuber Elisabeth  99  BG3  4cm  00:06:38.65  00:02:46.06 
234  13  W-15  218 Suvalic Ena  98  BG3  3b  00:06:38.69  00:02:46.10 
235  14  M-12  83 Bakheet Karlos  1  BG3  2a  00:06:38.82  00:02:46.23 
236  14  W-15  444 Werlberger Larissa  98  BG3  5mo  00:06:39.81  00:02:47.22 
237  W-11  22 Bodlos Claudia  2  BG3  1b  00:06:40.01  00:02:47.42 
238  12  W-14  199 Gayed Dimiana  99  BG3  3b  00:06:41.77  00:02:49.18 
239  27  W-12  166 Trimmel Miriam  1  BG3  2mb  00:06:42.21  00:02:49.62 
240  34  W-13  262 Schmölzer Eva  0  BG3  3mb  00:06:42.52  00:02:49.93 
241  28  W-12  92 Krois Katharina  1  BG3  2a  00:06:43.03  00:02:50.44 
242  29  W-16+  479 Rahman Athina  96  BG3  6k  00:06:43.06  00:02:50.47 
243  29  W-12  49 Loibner Samira  1  BG3  1cm  00:06:43.13  00:02:50.54 
244  10  W-11  16 Reinbacher Arabella  2  BG3  1a  00:06:43.23  00:02:50.64 
245  35  W-13  263 Spachinger Emilie  0  BG3  3mb  00:06:43.26  00:02:50.67 
246  18  M-14  290 Cizmic Admir  99  BG3  4b  00:06:43.55  00:02:50.96 
247  15  W-15  419 Hochörtler Jutta  98  BG3  5mo  00:06:43.97  00:02:51.38 
248  36  W-13  99 Pantschier Sabrina  0  BG3  2a  00:06:44.02  00:02:51.43 
249  14  M-11  31 Khalil Manuel  2  BG3  1b  00:06:44.29  00:02:51.70 
250  30  W-16+  370 Krasser Katja  97  BG3  5k  00:06:44.95  00:02:52.36 
251  15  M-12  116 Hütter Aaron  1  BG3  2b  00:06:45.15  00:02:52.56 
252  13  M-13  163 Reischl Thomas  0  BG3  2mb  00:06:45.48  00:02:52.89 
253  37  W-13  109 Besic Anesa  0  BG3  2b  00:06:45.82  00:02:53.23 
254  16  W-15  210 Nasralla Reham  98  BG3  3b  00:06:46.36  00:02:53.77 
255  38  W-13  178 Hennes Vanessa  0  BG3  3a  00:06:47.05  00:02:54.46 
256  38  M-16+  477 Potokovic Amer  97  BG3  6k  00:06:47.15  00:02:54.56 
257  39  W-13  106 Zecic Eva  0  BG3  2a  00:06:47.77  00:02:55.18 
258  13  W-14  186 Mustafa Majlinda  99  BG3  3a  00:06:48.79  00:02:56.20 
259  31  W-16+  309 Tawadrous Martina  97  BG3  4b  00:06:49.11  00:02:56.52 
260  30  W-12  143 Nager Sarah  1  BG3  2ma  00:06:49.78  00:02:57.19 
261  Absolventen  664 Schafheutle Friderike  93  BG3  9MO  00:06:49.85  00:02:57.26 
262  40  W-13  245 Dramac Anita  0  BG3  3mb  00:06:50.25  00:02:57.66 
263  32  W-16+  643 Pölzl Sabine  96  BG3  7p  00:06:50.52  00:02:57.93 
264  31  W-12  94 Maksimovic Milica  1  BG3  2a  00:06:50.57  00:02:57.98 
265  11  W-11  80 Zangger Mirjam  2  BG3  1m  00:06:50.85  00:02:58.26 
266  41  W-13  200 Gobran Amira  0  BG3  3b  00:06:50.89  00:02:58.30 
267  32  W-12  105 Tafili Laura  1  BG3  2a  00:06:51.27  00:02:58.68 
268  33  W-16+  635 Graovac Valentina  96  BG3  7p  00:06:51.29  00:02:58.70 
269  12  W-11  4 Hölbling Melanie  2  BG3  1a  00:06:51.32  00:02:58.73 
270  17  W-15  391 Ertler Eva  98  BG3  5m  00:06:51.88  00:02:59.29 
271  39  M-16+  630 Aktas Sekvan  94  BG3  7p  00:06:54.11  00:03:01.52 
272  18  W-15  385 Yakut Gizem  98  BG3  5k  00:06:56.80  00:03:04.21 
273  40  M-16+  527 Taflinski Kevin  95  BG3  6mo  00:06:57.51  00:03:04.92 
274  34  W-16+  565 Katzensteiner Marie-Claire  96  BG3  7k  00:06:57.77  00:03:05.18 
275  35  W-16+  511 Enzi Lea  97  BG3  6mo  00:06:57.89  00:03:05.30 
276  15  M-11  47 Hajdari Drilon  2  BG3  1cm  00:06:58.16  00:03:05.57 
277  19  W-15  367 Fuchs Lena  98  BG3  5k  00:06:58.61  00:03:06.02 
278  20  W-15  306 Schein Maria  98  BG3  4b  00:06:58.90  00:03:06.31 
279  33  W-12  39 Zulfiji Krenare  1  BG3  1b  00:06:59.85  00:03:07.26 
280  14  M-13  117 Jeraj Alexander  0  BG3  2b  00:07:00.12  00:03:07.53 
281  36  W-16+  525 Getzlaff Hannah  97  BG3  6mo  00:07:00.71  00:03:08.12 
282  42  W-13  194 Pratneker Laura-Katharina  0  BG3  3a  00:07:01.09  00:03:08.50 
283  43  W-13  264 Wechselberger Iris  0  BG3  3mb  00:07:01.12  00:03:08.53 
284  37  W-16+  392 Faustmann Viktoria  97  BG3  5m  00:07:02.63  00:03:10.04 
285  13  W-11  29 Hirner Sandra  2  BG3  1b  00:07:03.02  00:03:10.43 
286  14  W-11  28 Hirn Madalena  2  BG3  1b  00:07:03.34  00:03:10.75 
287  34  W-12  93 Kuzmanovic Magdalena  1  BG3  2a  00:07:03.48  00:03:10.89 
288  38  W-16+  376 Ortner Maria  97  BG3  5k  00:07:04.85  00:03:12.26 
289  10  Lehrer  659 Jug Gitti  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:07:05.12  00:03:12.53 
290  35  W-12  63 Blazevic Lara  1  BG3  1m  00:07:05.48  00:03:12.89 
291  15  W-11  2 Berisha Liza  2  BG3  1a  00:07:06.02  00:03:13.43 
292  39  W-16+  644 Rohrer Alina  96  BG3  7p  00:07:07.27  00:03:14.68 
293  40  W-16+  638 Kreschan Tamara  95  BG3  7p  00:07:07.46  00:03:14.87 
294  44  W-13  97 Nikolic Lucija  0  BG3  2a  00:07:07.58  00:03:14.99 
295  36  W-12  37 Suvalic Nadja  1  BG3  1b  00:07:07.60  00:03:15.01 
296  15  M-13  155 Kahr Viktor  0  BG3  2mb  00:07:07.86  00:03:15.27 
297  12  M-15  422 Kern Thomas  98  BG3  5mo  00:07:08.05  00:03:15.46 
298  16  W-11  68 Hadler Katharina  2  BG3  1m  00:07:09.42  00:03:16.83 
299  16  M-11  17 Rucnov Vitali  2  BG3  1a  00:07:09.95  00:03:17.36 
300  37  W-12  130 Veseli Diellza  1  BG3  2b  00:07:10.10  00:03:17.51 
301  45  W-13  221 Brugger Roxanne  0  BG3  3ma  00:07:10.18  00:03:17.59 
302  21  W-15  413 Walch Birgit  98  BG3  5m  00:07:10.26  00:03:17.67 
303  46  W-13  234 Kollar Bernadette  0  BG3  3ma  00:07:10.31  00:03:17.72 
304  17  M-11  45 Grgic Marcel  2  BG3  1cm  00:07:13.92  00:03:21.33 
305  14  W-14  215 Schlemmer Lisa  99  BG3  3b  00:07:14.44  00:03:21.85 
306  15  W-14  313 Vigelius Annika  99  BG3  4b  00:07:15.30  00:03:22.71 
307  16  W-14  219 Zukancic Elma  99  BG3  3b  00:07:19.05  00:03:26.46 
308  41  M-16+  670 Mosler Sebastian  96  BG3  6p  00:07:19.37  00:03:26.78 
309  42  M-16+  671 Maure Cedric  96  BG3  6p  00:07:19.46  00:03:26.87 
310  47  W-13  191 Rados Maria  0  BG3  3a  00:07:19.58  00:03:26.99 
311  48  W-13  136 Fritz Nina  0  BG3  2ma  00:07:19.59  00:03:27.00 
312  43  M-16+  666 Hoffmann Kajetan  97  BG3  6p  00:07:20.01  00:03:27.42 
313  49  W-13  182 Kovac Elina  0  BG3  3a  00:07:20.91  00:03:28.32 
314  16  M-12  102 Sofilic Sanel  1  BG3  2a  00:07:23.31  00:03:30.72 
315  38  W-12  69 Helmreich Nina  1  BG3  1m  00:07:24.05  00:03:31.46 
316  41  W-16+  420 Huang Ya-Ching  97  BG3  5mo  00:07:24.26  00:03:31.67 
317  16  M-13  248 Haas Alexander  0  BG3  3mb  00:07:28.23  00:03:35.64 
318  50  W-13  81 Zhu Linda  0  BG3  1m  00:07:29.66  00:03:37.07 
319  18  M-11  52 Reinmüller David  2  BG3  1cm  00:07:30.59  00:03:38.00 
320  19  M-11  10 Mesiha Antonius  2  BG3  1a  00:07:31.18  00:03:38.59 
321  44  M-16+  439 Sudi Tobias  97  BG3  5mo  00:07:31.45  00:03:38.86 
322  17  W-11  32 Krotky Jasmin  2  BG3  1b  00:07:31.75  00:03:39.16 
323  13  M-15  436 Schmiderer Martin  98  BG3  5mo  00:07:31.84  00:03:39.25 
324  39  W-12  76 Rupp Katharina  1  BG3  1m  00:07:32.25  00:03:39.66 
325  20  M-11  41 Dobos Daniel  2  BG3  1cm  00:07:34.12  00:03:41.53 
326  11  Lehrer  655 Hipfl Iris  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:07:34.29  00:03:41.70 
327  12  Lehrer  647 Angermair Elisabeth  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:07:35.67  00:03:43.08 
328  18  W-11  72 Lang Alina  2  BG3  1m  00:07:35.80  00:03:43.21 
329  42  W-16+  564 Jellen Simone  95  BG3  7k  00:07:37.76  00:03:45.17 
330  43  W-16+  566 Krasser Anja  96  BG3  7k  00:07:38.56  00:03:45.97 
331  19  W-11  59 Zirkl Carmen  2  BG3  1cm  00:07:40.02  00:03:47.43 
332  20  W-11  73 Majcen Livia  2  BG3  1m  00:07:41.34  00:03:48.75 
333  19  M-14  300 Peric Dominik  99  BG3  4b  00:07:42.60  00:03:50.01 
334  21  W-11  54 Rott Susanna  2  BG3  1cm  00:07:44.34  00:03:51.75 
335  40  W-12  1 Abdel Shafy Nada  1  BG3  1a  00:07:44.56  00:03:51.97 
336  44  W-16+  500 Rescher Valerie  97  BG3  6m  00:07:45.22  00:03:52.63 
337  17  W-14  289 Cataltepe Fatma-Gül  99  BG3  4b  00:07:45.46  00:03:52.87 
338  22  W-11  7 Kamberi Viola  2  BG3  1a  00:07:46.77  00:03:54.18 
339  41  W-12  147 Tinauer Astrid  1  BG3  2ma  00:07:48.30  00:03:55.71 
340  42  W-12  137 Gahr Adina  1  BG3  2ma  00:07:49.18  00:03:56.59 
341  43  W-12  75 Roubal Leonie  1  BG3  1m  00:07:50.40  00:03:57.81 
342  44  W-12  157 Kreinz Sandra  1  BG3  2mb  00:07:50.74  00:03:58.15 
343  14  M-15  328 Moran Eric  98  BG3  4cm  00:07:53.24  00:04:00.65 
344  45  W-16+  478 Qadiri Palwashte  96  BG3  6k  00:07:54.68  00:04:02.09 
345  23  W-11  11 Mjekiq Rinesa  2  BG3  1a  00:07:54.72  00:04:02.13 
346  24  W-11  5 Hütter Majella  2  BG3  1a  00:07:54.80  00:04:02.21 
347  17  M-13  19 Uggowitzer Maximilian  0  BG3  1a  00:07:56.63  00:04:04.04 
348  17  M-12  36 Schwarz Sebastian  1  BG3  1b  00:07:57.65  00:04:05.06 
349  13  Lehrer  650 Felber Susanne  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:08:05.97  00:04:13.38 
350  46  W-16+  465 Feichtinger Katharina  97  BG3  6k  00:08:11.69  00:04:19.10 
351  18  W-14  359 Wesener Anna-Sophie  99  BG3  4m  00:08:11.90  00:04:19.31 
352  19  W-14  357 Unterweger Maria  99  BG3  4m  00:08:12.57  00:04:19.98 
353  47  W-16+  467 Guirguis Mariana  97  BG3  6k  00:08:13.33  00:04:20.74 
354  20  W-14  360 Wippel Jana  99  BG3  4m  00:08:13.57  00:04:20.98 
355  25  W-11  24 Duzelic Arnela  2  BG3  1b  00:08:13.99  00:04:21.40 
356  45  W-12  30 Kanuric Lejla  1  BG3  1b  00:08:14.88  00:04:22.29 
357  51  W-13  172 Binder Laura  0  BG3  3a  00:08:16.17  00:04:23.58 
358  21  W-14  314 Aguini Katja  99  BG3  4cm  00:08:17.54  00:04:24.95 
359  52  W-13  181 Konrad Julia  0  BG3  3a  00:08:18.24  00:04:25.65 
360  26  W-11  23 Deveci Sevalnur  2  BG3  1b  00:08:18.73  00:04:26.14 
361  53  W-13  222 Frühwirth Celina  0  BG3  3ma  00:08:19.08  00:04:26.49 
362  54  W-13  103 Stichaller Barbara  0  BG3  2a  00:08:19.46  00:04:26.87 
363  48  W-16+  496 Muralter Ruth  97  BG3  6m  00:08:19.53  00:04:26.94 
363  55  W-13  87 Feldmann Virginia  0  BG3  2a  00:08:19.53  00:04:26.94 
365  56  W-13  167 Walchensteiner Nadine  0  BG3  2mb  00:08:20.54  00:04:27.95 
366  22  W-14  241 Reichenbrugger Elisabeth  99  BG3  3ma  00:08:25.01  00:04:32.42 
367  46  W-12  114 El-Eraky Mona  1  BG3  2b  00:08:25.29  00:04:32.70 
368  49  W-16+  435 Schlacher Angelika  97  BG3  5mo  00:08:25.32  00:04:32.73 
369  23  W-14  217 Shahin Tabarak  99  BG3  3b  00:08:28.50  00:04:35.91 
370  27  W-11  8 Ladan Marija  2  BG3  1a  00:08:30.91  00:04:38.32 
371  28  W-11  3 Drai Hilal  2  BG3  1a  00:08:31.59  00:04:39.00 
372  21  M-11  50 Meixner Paul  2  BG3  1cm  00:08:37.11  00:04:44.52 
373  47  W-12  132 Zenovic Amela  1  BG3  2b  00:08:37.12  00:04:44.53 
374  57  W-13  216 Shahin Mariam  0  BG3  3b  00:08:37.55  00:04:44.96 
375  45  M-16+  433 Raab Lukas  97  BG3  5mo  00:08:49.86  00:04:57.27 
376  46  M-16+  425 Klengel Felix  97  BG3  5mo  00:08:50.20  00:04:57.61 
377  58  W-13  228 Holzer Romana  0  BG3  3ma  00:08:53.03  00:05:00.44 
378  50  W-16+  377 Reisner Nicole  97  BG3  5k  00:08:53.09  00:05:00.50 
379  51  W-16+  366 Feka Edona  97  BG3  5k  00:08:53.12  00:05:00.53 
380  24  W-14  277 Kosumova Iman  99  BG3  4a  00:08:55.81  00:05:03.22 
381  25  W-14  242 Volckmar Christina  99  BG3  3ma  00:08:56.38  00:05:03.79 
382  48  W-12  121 Mjekiq Erona  1  BG3  2b  00:09:00.45  00:05:07.86 
383  22  W-15  302 Prader Laura  98  BG3  4b  00:09:01.91  00:05:09.32 
384  52  W-16+  504 Tschiatschek Anna  96  BG3  6m  00:09:18.19  00:05:25.60 
385  53  W-16+  497 Petrovic Annemarie  96  BG3  6m  00:09:19.61  00:05:27.02 
386  23  W-15  316 Gaisbacher Karla  98  BG3  4cm  00:09:21.44  00:05:28.85 
387  24  W-15  390 Dreisiebner Daniela  98  BG3  5m  00:09:25.30  00:05:32.71 
388  54  W-16+  404 Posadas Saucedo Deborah  97  BG3  5m  00:09:25.66  00:05:33.07 
389  55  W-16+  520 Pratter Sophie  97  BG3  6mo  00:09:26.75  00:05:34.16 
390  56  W-16+  508 Abl Anna  97  BG3  6mo  00:09:26.96  00:05:34.37 
391  57  W-16+  516 Kostajnsek Esther  97  BG3  6mo  00:09:27.45  00:05:34.86 
392  25  W-15  401 Nnamdi Fiona  98  BG3  5m  00:09:28.24  00:05:35.65 
393  20  M-14  305 Rucnov Daniel  99  BG3  4b  00:09:28.81  00:05:36.22 
394  26  W-15  411 Stipper Agnes  98  BG3  5m  00:09:34.26  00:05:41.67 
395  27  W-15  406 Schmidt Noa  98  BG3  5m  00:09:35.92  00:05:43.33 
396  26  W-14  408 Sommitsch Annemarie  99  BG3  5m  00:09:36.15  00:05:43.56 
397  27  W-14  414 Weber Hanna  99  BG3  5m  00:09:36.26  00:05:43.67 
398  58  W-16+  412 Vaterl Martina  97  BG3  5m  00:09:36.40  00:05:43.81 
399  28  W-15  405 Saria Elena  98  BG3  5m  00:09:36.51  00:05:43.92 
400  15  M-15  400 Maitz Maximilian  98  BG3  5m  00:09:36.61  00:05:44.02 
401  16  M-15  399 Kreinz Oliver  98  BG3  5m  00:09:36.68  00:05:44.09 
402  59  W-16+  389 Dontschev Agnes  97  BG3  5m  00:09:39.47  00:05:46.88 
403  60  W-16+  410 Steiner Hanna  97  BG3  5m  00:09:40.95  00:05:48.36 
404  28  W-14  271 Guirguis Mierna  99  BG3  4a  00:09:51.79  00:05:59.20 
405  21  M-14  267 Burger Nicolas  99  BG3  4a  00:09:51.87  00:05:59.28 
406  29  W-15  281 Meder Livia  98  BG3  4a  00:09:52.03  00:05:59.44 
407  30  W-15  286 Schneider Jacqueline  98  BG3  4a  00:09:52.58  00:05:59.99 
408  31  W-15  280 Marl Lina  98  BG3  4a  00:09:53.83  00:06:01.24 
409  29  W-14  273 Heinrich Katharina  99  BG3  4a  00:09:54.07  00:06:01.48 
410  30  W-14  274 Höchtl Katharina  99  BG3  4a  00:09:54.69  00:06:02.10 
411  17  M-15  426 * Konrad Thomas  98  BG3  5mo  00:09:55.71  00:06:03.12 
412  31  W-14  336 Skofitsch Marie  99  BG3  4cm  00:10:01.10  00:06:08.51 
413  32  W-14  284 Rauch Amalia  99  BG3  4a  00:10:16.29  00:06:23.70 
414  61  W-16+  637 Heider Clara  96  BG3  7p  00:10:22.40  00:06:29.81 
415  14  Lehrer  657 Steffen Elisabeth  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:10:34.82  00:06:42.23 
416  15  Lehrer  653 Koschuta Agnes  90  BG3  BG 3Hackengasse  00:11:03.96  00:07:11.37 
417  32  W-15  319 Herres Christina  98  BG3  4cm  00:12:10.71  00:08:18.12 
418  33  W-14  335 Schelischansky Nina  99  BG3  4cm  00:12:11.52  00:08:18.93 
419  33  W-15  356 Sohar Sarah  98  BG3  4m  00:12:37.41  00:08:44.82 
420  34  W-14  350 Kutschera Bianca  99  BG3  4m  00:12:37.49  00:08:44.90 
421  34  W-15  344 Ehweiner Julia  98  BG3  4m  00:12:37.51  00:08:44.92 
422  35  W-14  346 Groicher Laura  99  BG3  4m  00:12:38.61  00:08:46.02 
423  35  W-15  323 Lass Katharina  98  BG3  4cm  00:12:40.26  00:08:47.67 
424  62  W-16+  475 Penzinger Helene  96  BG3  6k  00:12:48.53  00:08:55.94 
425  63  W-16+  471 Kobald Sandra  97  BG3  6k  00:12:49.02  00:08:56.43 
426  64  W-16+  464 Erdogan Cigdem  96  BG3  6k  00:12:49.10  00:08:56.51 
427  36  W-15  334 Segaj Varvara  98  BG3  4cm  00:13:14.64  00:09:22.05 
428  37  W-15  337 Straszer Julia  98  BG3  4cm  00:13:15.08  00:09:22.49 
429  38  W-15  332 Plank Flora  98  BG3  4cm  00:13:30.95  00:09:38.36 
430  39  W-15  317 Harbisch Christina  98  BG3  4cm  00:13:32.26  00:09:39.67 
431  40  W-15  338 Wieser Eva-Maria  98  BG3  4cm  00:13:32.87  00:09:40.28 
432  41  W-15  333 Samoeil Mirell  98  BG3  4cm  00:13:33.12  00:09:40.53 
433  65  W-16+  587 Krienzer Monia  96  BG3  7m  00:13:40.19  00:09:47.60 
434  47  M-16+  586 Krenn Fridolin  95  BG3  7m  00:13:40.52  00:09:47.93 
435  66  W-16+  599 Stickler Franziska  96  BG3  7m  00:13:40.54  00:09:47.95 
436  67  W-16+  582 Grilz Victoria  95  BG3  7m  00:13:41.40  00:09:48.81 
437  68  W-16+  595 Pfeiler Davina  96  BG3  7m  00:13:41.82  00:09:49.23 
438  69  W-16+  585 Koch Beatrice  96  BG3  7m  00:13:42.63  00:09:50.04 
439  70  W-16+  598 Seinitzer Sarah  96  BG3  7m  00:13:42.96  00:09:50.37 
440  71  W-16+  562 Hödl Lena  96  BG3  7k  00:13:48.34  00:09:55.75 
DNF  W-11  13 Mughal Sadia  2  BG3  1a     
DNF  M-12  15 Pucher Alexander  1  BG3  1a     
DNF  M-11  27 Hadzic Nedin  2  BG3  1b     
DNF  W-12  131 Youssef Melanie  1  BG3  2b     
DNF  W-12  151 Edelsbrunner Marie  1  BG3  2ma     
DNF  W-13  161 Mukabideli Agnes-Hawa  0  BG3  2mb     
DNF  W-14  174 Deveci Öznur  99  BG3  3a     
DNF  W-16+  374 Mujanovic Sara  97  BG3  5k     
DNF  W-15  375 Music Elmina  98  BG3  5k     
DNF  W-16+  446 Badawy Diana  97  BG3  5p     
DNF  W-16+  461 Bakheet Jasmina  97  BG3  6k     
DNF  W-16+  463 Batljan Marija  97  BG3  6k     
DNF  W-16+  569 Micail Ereny  96  BG3  7k     
DNF  W-16+  573 Shahin Marwana  96  BG3  7k     
DNF  M-14  268 Djuric Dejan  99  BG3  4a     
DNF  M-16+  276 Kosumov Apti  96  BG3  4a     
DNF  M-15  293 Idowu David  98  BG3  4b     
DNF  M-15  312 Totz Armin  98  BG3  4b     
DNF  W-16+  482 Stiegner Soraya  97  BG3  6k     
DNF  W-16+  589 Lick Katrin  95  BG3  7m     
DNF  M-14  226 Göttlich Daniel  99  BG3  3ma     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht